blog společenství Philosophia

Tomáš Štítný ze Štítného jako první česky píšící filosof

10. 7. 2008 22:22

Tomáš Štítný ze Štítného jako první česky píšící filosof

Žil přibližně mezi lety 1331-1401. Tento raný absolvent pražské univerzity znamenal velký přínos pro česky psanou literaturu a také vzorový případ toho, jak kritizovat tehdejší nevalnou situaci v církvi, ale zároveň si zachovat čistý štít před ní.

Jako nižší šlechtic si mohl dovolit studium na univerzitě v Praze, kde později často pobýval. Pocházel však z malé takřka bezvýznamné usedlosti u Žirovnice. Byl velkým znalcem Bible a ve své tvorbě z ní velice vycházel. Snažil se o uplatňování morálních zásad v praxi, interpretaci scholastické filosofie a takto jako laik, tedy ne-duchovní, krásně zmenšoval propastný rozdíl mezi prostým lidem a klérem. Nechtěl přinášet nějaké nové věci, ale se svolením tehdejších autorit se začal věnovat spisovatelství výchovných spisů. Často chodil v Praze na konzultace s duchovními, aby jeho dílo schválili a popřípadě doplnili. Velice se tedy věnoval vzdělávání lidí tímto způsobem. Podobně jako hodně jiných jeho kolegů se živilo učitelstvím. On v duchu augustiniánské a mystické tradice pokračoval v neustálém uvědomování okolí o své nedokonalosti a o nutnosti mravného života a péče o duši jak v pohledu teologickém tak i filosofickém.

Jeho spisy mají charakter náboženský. Za co je však hodno Štítného obdivovat nejvíce je to, že psal a filosofoval česky, což v jeho době byla věc nebývalá. Tehdejší rodné jazyky mimo němčiny tehdy ještě neměly patřičnou slovní zásobu pro odborné termíny, jež potřeboval pro správné vyjádření vysvětlovaných záležitostí. Musel být velmi vynalézavý, aby potřebné ekvivalenty v češtině dokázal popsat vhodným neologismem nebo řádně opsat dosavadním jazykem a vysvětlit věc prostému člověku, pro něhož byly jeho spisy určeny, a tak se svou činností snažil ukázat lidem krásu spokojeného rodinného života podle křesťanské morálky. Některé jeho spisy byly věnovány dětem. Ne, že by si je měly děti samy číst, ale měly dávat rodičům vhodnou předlohu, krásné příklady spravedlivého života v knižních hrdinech.

Dílo: Knížky šestery o obecných věcech křesťanských, Traktát o hospodáři, hospodyni a čeledi, Knihy naučení křesťanského, Řeči besední, Řeči sváteční, Řeči nedělní, Knihy o šašiech

Sdílet

Komentáře

majkiii Tak přesně z tohohle jsem maturovala :-)

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio