blog společenství Philosophia

Archiv Červen 2008

Svatí filosofové středověkuVzhledem k tomu, že oblast filosofie a theologie leží velice blízko sebe, přestože mezi nimi jsou jisté avšak nejasné hranice, věnovalo se mnoho filosofů i theologii či theologů filosofii. Ono samotné rozlišení toho, kdo…


Krátký traktát o vztahu antické filosofie a raného křesťanstvíPočátek křesťanského náboženství se staví do Palestiny před zhruba dvěma tisíci let, kdy mezi nás přišel Pán Ježíš vydat svědectví o nebeském království a ukázat nám cestu tam. V té době…


Tak tohle by měl být seznam míst, kde se dá jaksi studovat filosofie a její různé aspekty na českých vysokých školách: FF Univerzita Karlova v Praze www.ff.cuni.cz (Bc. NMgr. Ph.D....)FHS Univerzita Karlova v Praze www.fhs.cuni.cz (Ph.D.)MFF…


27. 6. 2008 23:54

Cíle studia filosofie:Cílem studijních oborů filosofie je seznámit studenty se živým filosofickým dědictvím a porozumět lidské přítomnosti ve světě. Vzhledem k tomu, že v mnohých oblastech společnosti se stále více prosazuje odbornost (specializace)…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio