blog společenství Philosophia

Archiv Srpen 2008

16. 8. 2008 13:44

Pět důkazů Boží existence dle sv. Tomáše Akvinského: Musí se říci, že paterou cestou lze dokázati, že Bůh jest.První pak a zřejmější cesta je, která se béře se strany pohybu. Je totiž jisté a smyslem známé, že v tomto světě něco jest pohybováno. Ale…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio