blog společenství Philosophia

Archiv Září 2008

6. 9. 2008 22:58
Rubrika: Dějiny filosofie | Štítky: astronomie

Johannes KeplerDějiny filosofie se věnují pouze značně okrajově tomuto muži známému zvláště pro jeho poznatky z astronomie. Ovšem málokdo ví, že to byl pokorný věřící a ve svém smýšlení šel po stopách Platónových. Narodil se ve Würtembersku,…


2. 9. 2008 23:34

Níže uvedený hymnus složil (kromě množství jiných) sv. Tomáš Akvinský. Byl pověřen skládáním hymnů pro slavnost Těla a Krve Páně, tak toto je část jednoho z výtvorů. Je vidět jeho láska k Pánu Ježíši a úcta k Němu, když je před námi přítomen ve…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio