blog společenství Philosophia

Archiv

6. 9. 2008 22:58
Rubrika: Dějiny filosofie | Štítky: astronomie

Johannes KeplerDějiny filosofie se věnují pouze značně okrajově tomuto muži známému zvláště pro jeho poznatky z astronomie. Ovšem málokdo ví, že to byl pokorný věřící a ve svém smýšlení šel po stopách Platónových. Narodil se ve Würtembersku,…


2. 9. 2008 23:34

Níže uvedený hymnus složil (kromě množství jiných) sv. Tomáš Akvinský. Byl pověřen skládáním hymnů pro slavnost Těla a Krve Páně, tak toto je část jednoho z výtvorů. Je vidět jeho láska k Pánu Ježíši a úcta k Němu, když je před námi přítomen ve…


16. 8. 2008 13:44

Pět důkazů Boží existence dle sv. Tomáše Akvinského: Musí se říci, že paterou cestou lze dokázati, že Bůh jest.První pak a zřejmější cesta je, která se béře se strany pohybu. Je totiž jisté a smyslem známé, že v tomto světě něco jest pohybováno. Ale…


11. 7. 2008 23:43

Přeji pěkný den,tento článek je spíše takovým upozorněním, že se na signálech vyskytuje jakési malinkaté filosofické společenství, které je v sekci Společenství pod názvem "Philosophia". Snažíme se nějakým způsobem trošku spolu se bavit o…


10. 7. 2008 22:22

Tomáš Štítný ze Štítného jako první česky píšící filosofŽil přibližně mezi lety 1331-1401. Tento raný absolvent pražské univerzity znamenal velký přínos pro česky psanou literaturu a také vzorový případ toho, jak kritizovat tehdejší nevalnou situaci…


Svatí filosofové středověkuVzhledem k tomu, že oblast filosofie a theologie leží velice blízko sebe, přestože mezi nimi jsou jisté avšak nejasné hranice, věnovalo se mnoho filosofů i theologii či theologů filosofii. Ono samotné rozlišení toho, kdo…


Krátký traktát o vztahu antické filosofie a raného křesťanstvíPočátek křesťanského náboženství se staví do Palestiny před zhruba dvěma tisíci let, kdy mezi nás přišel Pán Ježíš vydat svědectví o nebeském království a ukázat nám cestu tam. V té době…


Tak tohle by měl být seznam míst, kde se dá jaksi studovat filosofie a její různé aspekty na českých vysokých školách: FF Univerzita Karlova v Praze www.ff.cuni.cz (Bc. NMgr. Ph.D....)FHS Univerzita Karlova v Praze www.fhs.cuni.cz (Ph.D.)MFF…


27. 6. 2008 23:54

Cíle studia filosofie:Cílem studijních oborů filosofie je seznámit studenty se živým filosofickým dědictvím a porozumět lidské přítomnosti ve světě. Vzhledem k tomu, že v mnohých oblastech společnosti se stále více prosazuje odbornost (specializace)…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio